Finansiel Leasing

Finansiering giver dig brugsret til systemer mod aftalt betaling i en aftalt periode, med 100% af kapitalomkostningerne spredt ud på lejeperioden. Denne fleksible finansiering har mange drifts- og regnskabsfordele, som gør hele finansieringsprocessen enkel og nem at administrere, og giver dig tid til at koncentrere dig om andre områder i din virksomhed.

Vores finansiering kan tilbyde dig et bredt spektrum af finansieringsprodukter, som er tilpassede efter vores produkt udbud og dine behov. Blandt andet kan du vælge mellem leje, leasing og FMV.

Leje
- Leje giver dig brugsret til systemer mod aftalt betaling i en aftalt periode, med 100% af kapitalomkostningerne spredt ud på lejeperioden. Efter aftaleperioden leverer du genstanden tilbage til os.

Leasing
- Leasing giver dig brugsret til systemer mod aftalt betaling i en aftalt periode. Dette minder meget om leje, og fordelene er de samme. Forskellen består i, at der fastsættes en restværdi, når aftalen underskrives, som du har ansvaret for. Efter aftalens udløb anviser du en køber til genstanden. Den anviste køber betaler derefter den på forhånd fastsatte restværdi. For dig betyder dette en lavere månedlig udgift i aftalens løbetid

FMV leje
- En fleksibel finansieringsløsning, som indeholder en såkaldt åben restværdi. Det betyder, at du efter aftalens udløb har tre muligheder: Du kan levere udstyret tilbage, fortsat leje det eller købe det til den aktuelle markedspris. Fordelen er, at du ikke tager nogen restværdirisiko, men alligevel kan få lavere månedlig omkostninger.

Resume af indhold

Aftalens løbetid

18 til 48 måneder

Min. værdi for en ordre

Dkk 10 000
Miks af udstyr
50% Hardware
Betalingsmetode
Forudbetaling
Muligheder ved periodens ophør
Afhængig af aftalen (Leje, Leasing, FMV)
Ejerskab
Udstyret tilhører Apple Financial Services
Balance
Indgår i virksomhedens balance