server_hero

Server er ikke bare at dele filer.


Serverteknologi er at benytte en fælles maskine, til opgaver som flere drager nytte af. Det kan være rigtig mange opgaver man ligger over på en server, enten intern i virksomheden eller eksternt ude af virksomheden.

Ofte vil man med fordel kunne splitte opgaverne op på forskellige stykker hardware og på den måde opnå større stabilitet og mindre nede tid ved vedligeholdelse.

De fleste grafiske virksomheder har opgaver der egner sig til at ligge på server. Disse opgaver kunne være:

• Mail/kalenderservice for iCal/Mail, Entourage, Outlook og Webmail. Mac og PC brugere.

• Skriftserver så man ikke har rod i skrifterne på tværs af arbejdspladsen. Mac og PC brugere.

• PDF vaskemaskine så der ikke leveres forkerte PDF filer ind/ud af huset. Mac og PC brugere.

• Grafisk FTP-server der er så men som det kun kan være på Mac. Mac og PC brugere.

• Grafisk dokumentserver, styring af data med visuelt og metadata. Mac og PC brugere.